Inloggen
 
Privacy Policy van Pododirect.

Pododirect Privacy Verklaring


Hier vind je de privacy verklaring van Pododirect / W.P.B. Pododepot Weijer BV (hierna vermeld als Pododirect). Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Pododirect.

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Pododirect

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Pododirect. Pododirect is een groothandel alle professionals in Podotherapie, Podologie, Orthopedie, Pedicure en overige voetspecialisten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Pododirect verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Pododirect, neem dan gerust contact op!
info@pododirect.nl | 040-3030819 | Gulberg 34C - 5674 TE Nuenen | BTW Nr. NL806633694B01 | KVK Eindhoven Nr. 17072163. Pododirect is een handelsnaam van W.P.B. Pododepot Weijer BV

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Pododirect. Deze worden hieronder toegelicht.

02.01. Het versturen van nieuwsbrieven

Pododirect stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Pododirect. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel toestemming gevraagd worden om je aan te melden.

02.02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Pododirect via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en overige relevante informatie.

02.03. Analytics

De website van Pododirect verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


03. Ontvangers

De gegevens die Pododirect ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

03.01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

03.02. Google

De e-mail van Pododirect wordt gehost bij Google Suites. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google Suites.

03.03. Integrated Internet Services BV / Inspire Digital Media & More

De website en back-ups van de website worden gehost bij Integrated Internet Services via Inspire Digital Media & More. Gegevens die jij achterlaat op de website van Pododirect zijn op de private virtual server van Inspire Digital Media & More gehost bij Integrated Internet Services BV opgeslagen.

03.04. UNIT4 Multivers Online

De administratie van Pododirect wordt bijgehouden in UNIT4 Multivers Online. Als je contact op hebt genomen met Pododirect, een offerte hebt aangevraagd bij Pododirect, of aankopen hebt gedaan bij Pododirect zijn deze gegevens opgeslagen op de servers van UNIT4.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Pododirect, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

04.01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@pododirect.nl.

04.02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Pododirect via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailservers van Google Suites. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien je wilt dat we je emails verwijderen stuur dan een mail naar info@pododirect.nl

04.03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Pododirect of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Pododirect. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Pododirect prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van Pododirect ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.


06. Jouw rechten

06.01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Pododirect vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Pododirect. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

06.02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Pododirect. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

06.04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Pododirect opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Pododirect al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

06.05. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Pododirect vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

06.06. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Pododirect niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06.07. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Pododirect jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Pododirect.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.